• اینهمه متخصص دغدغه در مملکت با تشخیص آنی بدون درد و عوارض جانبی. بدون آزمایش بدون عسکبرداری و فلان. تشخیص دغدغه فقط با یک نگاه. پ.ن: درستی و غلطی ادعای خانم سلحشوری رو دوستان قبلن بررسی کردن.