• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/20 ساعت 14:46

    همه چیز با ۴۰ سال پیش فرق کرده ، این پیشرفت‌ها به ‌دست ایرانی‌ها صورت گرفته، پلی که می‌سازد تقریبا کمیاب است، من در روزنامه خواندم این‌ها از مغز ایرانی بیرون آمده که این‌ها را درست کرده است، امروز هواپیما و هلی‌کوپتر می‌سازیم، خارجی‌ها که جلوی ورود آن‌ها را گرفتند. #اردشیر_زاهدی