• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/03/20 ساعت 20:06

    حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور سیاسی و استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، ابتکارات و پیشنهادات مشخص اجرایی برای آغاز به کار و موفقیت کمیته قانون اساسی #سوریه را در تهران بررسی کردند.