• افتتاح اولین مدرسه دخترانه اتیسم در مهرماه معاون برنامه‌ریزی آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از افتتاح نخستین مدرسه دخترانه اتیسم در تهران در مهر ماه سال خبر داد. دانش‌آموزان مبتلا به اتیسم در ۲۵ مدرسه دولتی و ۱۵ مدرسه غیردولتی مشغول تحصیلند.