• یک مثل شبه‌علمی است که می‌گوید ما هیچ‌وقت #کمبود_آب نداریم بلکه مشکل کمبود آب ارزان داریم. در کشور ما #هزینه آب دارد بالا می‌رود. #قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و ما باید واکنشی به این شرایط داشته باشیم. یعنی اگر محصولی از نظر #استراتژیک توجیهی ندارد از کاشت آن جلوگیری شود.