• پرویز امینی   ParvizAmini_ir@

    1397/03/20 ساعت 17:08

    ازجمله چیزهایی که ج.ا.ا از آن شانس نیاورده، #اپوزسیون است. مجموعه‌ای دوزاری، از سلطنت‌طلب‌ها تا رجویست‌ها و بردگان اسرائیلی و اخیرا سعودی. اینها غیراز وابسته بودن، کم و بیش احمق هم هستند. نمونه‌اش کمپین نه به کمیته امداد و استفاده از اکانت فیک فحاش و دریده در فجازی برای براندازی!