• دوپینگ چهار ورزشکار ایران میلاد رضایی در وزنه برداری، عماد سلمانی در بسکتبال، علی ارژنگ در دو و میدانی و احمد میرزاپور در کشتی به علت دوپینگ از ۶ ماه تا ۴ سال از فعالیت ورزشی محروم شدند | اتفاقیه