• اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با همراهی نمایندگان در جام جهانی فوتبال روسیه به شدت مخالفت کردند | ایسنا