• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/20 ساعت 10:30

    دفاع عجیب یک مقام دولتی از #گرانی مسکن/معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴ درصد در بخش #مسکن، #تورم ۱۲ ماهه این بخش را حدود ۱۲ و نیم درصد اعلام کرد http://tn.ai/۱۷۴۵۸۷۳