• محمد رضا زائری   MorzaeriZaeri@

    1397/03/20 ساعت 18:53

    بانک صادرات، شماره ٠٣٣٦٧١٣٥٣٢٠٠٧ و شماره کارت ٦٠٣٧٦٩١٦٤٦٣٤٩١٣٤ به نام دو بزرگوار (آقایان موسوی فراز و جلیلی) اختصاصا برای این موضوع هست که با وسواس زیاد و پس از تحقیق و بررسی دقیق استفاده می‌شود و همین موضوع هم تحقیق و شناسایی کامل انجام شده است .