• ۵. با FATF کسی در بازار ایران می‌ماند که با لابی جک استراو و مالکان جدید کنار بیاید و البته که دور سپاه و دستگاه‌های حاکمیتی را خط بکشد! چون آنها همکار تروریست‌ها و پولشو هستند و قوانین تحریمی آمریکا را نقض می‌کنند. این یعنی مرزهای امنیت‌ملی آمریکا به قلب اقتصاد ایران خواهد رسید.