• نامه سرگشاده اساتید دانشگاه شریف به رهبر انقلاب درباره رئیس سازمان انرژی اتمی ۱۰۳ استاد دانشگاه صنعتی شریف در حمایت از دکتر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران نامه‌ سرگشاده‌ای را منتشر کردند. در این نامه آمده است: