• ۲. مثلا بانک HSBC پول نفت ما را منتقل کرد و بعد جریمه، به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت برد تا علیه تحریم‌های آمریکا حکم بگیرد! +شبکه تحریم خود را نقض می‌کرد +نیازهای ایران به شکل رقابتی تامین می‌شد +راه نفوذ در داخل اقتصاد ایران هم بعلت تمرکز اطلاعاتی بر واسطه‌های خارجی مسدود بود.