• همه داستان این است: تا ۴۰ کیلومتری مرز ما آمده بودند حالا می‌گویند خواهش می‌کنیم از ۲۰ کیلومتری مرز ما این طرف‌تر پایگاه نسازید! عصبانی که سهل است، #نتانیاهو روی خودش عملیات انتحاری بکند جا دارد!