• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/20 ساعت 17:10

    به نظر شما تاثیر تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام، چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۰۰۶