• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/20 ساعت 14:46

    صدور کارت شناسایی برای #کولبران مجاز/ حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور: آئین نامه جدید امکان نظارت بر #کولبری و رعایت شان کولبران را فراهم کرده است