• وقتی نگاهمان را به #آب عوض می‌کنیم، می‌فهمیم ریشه بسیاری از مشکلات مرتبط با آب خارج از حیطه آن است و راه‌حل‌های آن نیز شاید خارج از حوزه آب باشد. واقعیت فراموش شده این است که ما برای اشتغال‌زایی از منابع آبی استفاده می‌کنیم. الان که آب کم می‌شود در #اشتغال دچار مشکل می‌شویم.