• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/20 ساعت 11:07

    جان کری:اقدام #ترامپ درزمینه خروج ازتوافق هسته‌ای،بزرگترین اشتباه راهبردی از زمان جنگ عراق واشتباهی مهم درتمامی تاریخ آمریکاست ترامپ ثابت کرده است که نمی‌توان باآمریکا واردمعامله شد درمجموع ترامپ همه چیزهایی که خامنه‌ای به عنوان #رهبر انقلاب ایران ازآنها نگران بود راتأییدکرد