• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/03/20 ساعت 14:15

    «والتر راسل مید» کارشناس اندیشکده ادسون در وال استریت ژورنال نوشت: افزایش هزینه ماجراجویی بین المللی ایران درست در زمانی که شرایط اقتصادی داخلی این کشور خیلی بد است، رژیم ایران را مجبور میسازد تا گزینه‌های سختی را انتخاب کند.