• عباس عبدی   abb_abdi@

    1397/03/20 ساعت 13:15

    از۳۰سال پیش در روزنامه سلام علیه سهمیه‌های غیرمنطقه‌ای کنکور نوشته‌ام.متاسفانه تاکنون بجای کاهش افزایش یافته.ساختاری که تا خرخره در رانت و تبعیض فرو رفته و بوی گند آن بلند است.استادان دانشگاه هم از این سفره بی‌نصیب نبودند.اگر آنان از خودشان شروع می‌کردند شاید حرفشان اثرگذاری داشت