• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/03/20 ساعت 00:49

    همه توضیحات حقوقی برای لایحه دولت در مورد #FATF تنها بهانه و توجیهیه برای نزدیک شدن گام به گام به تعریف آمریکا و غرب از #تروریسم. این هم مثل #برجام شبیه سرسره ایه که اگه توش بیافتیم تا ته ش باید بریم. مایلم آمار، بلکه نام نمایندگان بی غیرت یا بی سواد رو بدونم. #No۲FATF