• محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر که اخیرا خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی کشور به دلیل تایید تجاوز به یک دختر خردسال در خمینی‌شهر شده بود، امروز در نطق خود در مجلس گفت هدف از رسانه‌ای شدن این موضوع زیرسوال بردن نام امام و اهل بیت و ترویج فحشا بوده است