• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1397/03/20 ساعت 18:11

    #مکرون چنان محکم دست #ترامپ رو فشار داد که او بعد از ۲۹ ثانیه دستش رو با درد از دست مکرون بیرون کشید بطوری که جای انگشت مکرون روی دست ترامپ باقی ماند