• مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

    1397/03/20 ساعت 11:37

    سازمان انرژی اتمی و کمیسیون امنیت ملی دستورات مقام معظم رهبری در حوزه هسته‌ای را اجرا و پیگیری کنند