• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1397/03/20 ساعت 23:27

    ایرنا، در صفحه اولش ایمیلی را درج کرده به نشانی : irna@irna.ir نشان به آن نشان که از سال پیش من به مدیر عامل وقت ایرنا پیامک دادم ایمیلتان مشکل دارد و پیام‌های ارسالی برگشت می‌خورد، کسی توجه نکرد، در عجبم از مدیر آی تی ایرنا که متوجه نشده چرا هیچ کس به این آدرس ایمیل نمی‌فرستد!