• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/03/20 ساعت 13:29

    آنچه که بعداز #برجام و برداشته شدن تحریم‌های #سوئیفت عملا راه رابرای مراوده بانکی ایران بادنیا بسته بود همین موضوع #FATF بود. بازگشت مجددبه #لیست_سیاه نه تنها ما را به وضعیت قبل ازسال۹۴ برمیگرداند، بلکه با شروع #اقدامات_متقابل امکان مراوده حتی با موسسات مالی کوچک هم از بین میرود.