• عکسی که واکنش کاخ سفید را برانگیخت | کاخ سفید در پی انتشار تصویری از سوی دفتر دولت آلمان که انزوای ترامپ در برابر سران عضو جی هفت را نشان می‌داد عکسی با روایتی متفاوت منتشر کرد