• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/03/20 ساعت 19:43

    جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا در مصاحبه با روزنامه «نویه زوریخر تسایتونگ» سوئیس: آمریکا در برابر ایران راهبردی را انتخاب کرده است که جرج بوش علیه عراق در پیش گرفت و این راهبرد «#تغییر_رژیم» است و آنطوری که تاریخ نشان می‌دهد، نتیجه خوبی ندارد