• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/20 ساعت 11:08

    سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در عراق ضمن حمایت از روز جهانی #قدس، اظهار داشت که مردم #فلسطین از ورود گروه‌های مقاومت به فلسطین برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی استقبال می‌کنند.