• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/20 ساعت 14:03

    #رضاشاه درباره اقبال مردم از #برق در تردید بود. تصمیم گرفت قانونی از تصویب مجلس بگذراند که طی آن مغازه‌داران خیابان‌ها را وادار کند که بهای برق مصرفی معابر عمومی را بپردازند تا کارخانه بر اثر ضررهای احتمالی تعطیل نشود.