• مقام نظامی رسما و علنا می‌گوید فلان تاسیسات #اسراییل را در جولان زدیم، خود صهیونیست‌ها زبانشان بند آمده، برانداز محترم مثل اسفند روی آتش بالا و پایین می‌پرد و تکذیب می‌کند!