• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/20 ساعت 23:30

    مناظره تلویزیونی درباره یک واکسن وارداتی که چند وقتی است توسط وزارت بهداشت تبلیغ می‌شود، لغو شد. این واکسن در حال حاضر در کشور به صورت وارداتی موجود است و عوامل اجرایی این پروژه با دست‌آویز کردن تولید ملی، اعلام کردند که قرار است در ۵ سال آینده به فناوری تولید آن دست‌یابند.