• چگونه یک مسئول به خودش جرات می‌دهد که بدون اثبات یک جرم در خصوص آن اطلاع‌رسانی کند، آیا می‌خواهید فرهنگ فحشا را رواج دهید؟ آیا می‌خواهید درگیری امنیتی و طایفه‌ای ایجاد کنید؟ آیا می‌خواهید ارزش‌های اسلام و امام را زیر سوال ببرید؟