• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/20 ساعت 14:04

    داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که مردم #تهران بر خلاف بسیاری از علایق و تصمیمات حکومت وقت از #برق و روشنایی به خوبی استقبال کرده‌اند.