• حساب توییتری منتسب به دفتر مقام معظم رهبری   Khamenei_fa@

    1397/03/20 ساعت 22:16

    #دانشگاه مرکز بسیار مهمی برای تقویت قوه‌ی عاقله‌ی کشور است و اساتید نقش فوق‌العاده و ویژه‌ای در تقویت آن دارند. اگر دانشگاه بخواهد این نقش را درست ایفا کند،الزاماتی نظیر درگیر شدن دانشگاه با مسائل و مشکلات کشور، تربیت فرهنگی،اخلاقی و هویتی دانشجویان و تحول دائمی در دانشگاه دارد.