• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/20 ساعت 23:48

    نامه محمود احمدی به احمد توکلی: بانک مرکزی در برابر مؤسسه‌ای که با استفاده از رانت‌های مختلف و به پشتوانه تسهیلات اعطایی و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به افراد ذی نفوذ آنچنان قدرتی برای خود متصور بود که حتی مدیرعامل آن در محاکم قضایی حاضر نمی‌شد، چه کاری می‌توانست انجام دهد؟