• سید ابراهیم رئیسی   raisi_org@

    1397/03/19 ساعت 10:18

    مگر می‌شود قراردادی که درباره هویت فلسطین است، بدون نظر #مردم فلسطین انجام شود؟! رسماً می‌خواهند از کیسه خلیفه ببخشند!