• سید ابراهیم رئیسی   raisi_org@

    1397/03/19 ساعت 10:18

    در برابر راه حلهای شکست خورده آمریکاییها درباره فلسطین، جمهوری اسلامی ایران و رهبر حکیم ما یک راه حل عقلایی و دموکراتیک ارائه داده‌اند که آن مراجعه به صندوق آراء عمومی فلسطینی‌ها اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی است