• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/03/19 ساعت 12:54

    حالت اول برای جهان فاجعه و منطقه زیانبار است و حالت دوم دربی باز کرده تا ایران هم یک قدم جلو بگذارد. ایران باید تصمیم بگیرد می‌خواهد با همپیمانان منطقه ائی آمریکا رو در رو باشد و در دو جبهه بجنگد و یا سنگهایش را با آمریکا وا بکند و به سمت موضعی انتقادی اما استراتژیک حرکت کند!