• نمی‌دانم حالا که معلوم شده ایران در پاسخ حمله #اسراییل به فرودگاه T۴ یک مرکز راهبردی در جولان را هدف قرار داده و بعد صهیونیست‌ها ناتوان و درمانده واسطه فرستاده اند که ‘دیگر بس است، بیایید ادامه ندهیم’، اپوزیسون ایرانی خود را برای تکرار کدام دروغ آنها راجع به ایران آماده میکند؟