• با این خرید #تراکتور افسانه‌ی امکان آوردن مربی در ابعاد رئال مادرید برای #TeamMelli به پایان می‌رسد؟ #جان_توشاک یک قهرمانی رؤیایی + شکستن رکورد گل و امتیاز در پایان دهه‌ی ۸۰ با رئال دارد؛ و در دو مقطع سرمربی مادرید بوده. البته که اخراج شده؛ درست شبیه همان یک بار آقای #کی‌روش.