• حالا می‌گم واستن نتایج بازی‌ها مشخص بشه بعد شروع کنن به حمله به این و اون؟ زود نیست؟ حالا بازم خودشون اهل خیریت هستن بهتر صلاح کار رو می‌دونن …