• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/19 ساعت 20:31

    وقتی توفان تمام شد، یادت نمی‌آیدچگونه از آن گذشتی،چطور جان به در بردی.حتّی درحقیقت مطمئن نیستی توفان واقعاًتمام شده باشد.امّا یک چیز مسلّم است.وقتی از توفان بیرون آمدی دیگر همان آدمی نیستی که قدم به درون توفان گذاشت! انگار #موراکی برای این روزای من نوشته! حالِ عجیبیست …