• محمد علي آهنگران   ma_ahangaran@

    1397/03/19 ساعت 01:36

    چه فرقی است بین آنان که دانشمندان هسته‌ای مان را ترور فیزیکی می‌کنند و برخی مدعیان دروغین و ریاکار دشمنی با اسرائیل که دکتر علی اکبر صالحی که از دانشمندان تراز اول هسته‌ای کشورمان است را ترور شخصیتی می‌کنند؟