• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/19 ساعت 12:10

    اکثر روزنامه‌های وابسته به جریان اصلاحات حتی از انتشار تصاویر «انبوه جمعیت» راهپیمایی #روز_قدس خودداری کردند …