• ۱۱- این مهم است که همه بدانند نه روسیه رئیس اوپک است نه آمریکا. اوپک فقط ۱۴ عضو دارد و هر تصمیمی باید با اجماع و در جهت منافع همه اعضا اتخاذ شود. همه منتظریم تا یکبار دیگر اتحاد این تاثیرگذارترین سازمان جهان‌سومی‌ها را ببینیم. #نفت