• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1397/03/19 ساعت 08:13

    آقای میرفتاح، سردبیر #اعتماد فرموده‌اند غلط‌شان در داده‌نمای کمک‌های کمیته‌ی امداد به فلسطین اشتباه سهوی بوده و اصلاح کرده‌اند. ایرادی ندارد، از این اشتباهات سهوی و غیر سهوی زیاد دیده‌ایم؛ این هم اضافه شد بر باقی!