• سید ابراهیم رئیسی   raisi_org@

    1397/03/19 ساعت 10:18

    البته این، تنها راه حل ما برای موضوع فلسطین نیست؛ بلکه راه حل عمومی جمهوری اسلامی ایران برای بحران‌های منطقه در بحرین، یمن و … هم همین بوده است اما آمریکا و غربِ مدعی دموکراسی با آن مخالفند