• سال گذشته شناسه روزنامه ایران، در مهمترین ساعات خبری #روز_قدس به بهانه توهین چند نفر به روحانی در راهپیمایی، # من روحانی ام را با همراهی تیم رسانه‌ای حامی دولت، ترند جهانی کرد و خبر اول مهندسی شد. وزارت اطلاعات ۳نفر را بابت توهین به رئیس جمهور معرفی کرد و درپایان ۷نفر محکوم شدند.