• سید ابراهیم رئیسی   raisi_org@

    1397/03/19 ساعت 10:18

    ترامپ در این معامله می‌خواهد صحرای سینا که بخشی از کشور مصر است را برای تشکیل یک کشور جدید تخصیص بدهد و پول تأسیس این کشور را هم از سران خائن امارات و سعودی دریافت کند؛ با این طرح میخواهند بخشی از ۵میلیون آواره فلسطینی را با هویت جعلی، در صحرای سینا جای دهند